Teknisk ordbog

Ordbogen rummer forklaringer på almindelig Jabra-terminologi og fagudtryk fra industrien. Du kan søge ved hjælp af de alfabetiske indeks nedenfor eller simpelthen rulle ned gennem listen

Bluetooth

Globalt anerkendt standard til trådløs kommunikation. Trådløst data og stemmetransmission mellem headset, laptops, pc'er, mobiltelefoner, PDA'er, printere osv. Til forskel fra infrarøde forbindelser kræver Bluetooth ikke en visuel forbindelse.

dB

Decibel - en måleenhed til lyd. En decibel er en tiendedel af en bel, opkaldt efter Alexander Graham Bell, telefonens opfinder. 1 dB er den forskel mellem to lydniveauer, som kan opfanges af det menneskelige øre.

DECT

Digitalt forstærket trådløs telefoni. Digital og aflytningsfri overførselsteknologi til trådløs telefoni.

DECT CAT-iq

Den nye standard, kaldet CAT -iq er et akronym for "Cordless Advanced Technology - internet and quality". Internet-baserede tjenester kan knyttes sammen med tale-transmissionen, hvilket normalt ville kræve WLAN. CAT-iq er baseret på DECT og er bagud kompatibel med den aktuelt fastlagte DECT-standard.

DHSG

Trådløs kommunikation (modtage/tale) håndsæt. Standardiseret EHS-grænseflade.

Dongle

Et lille stykke hardware der kan forbindes til en computer, sædvanligvis bærbar som et USB-stik. Førhen blev dongles primært brugt til at legalisere softwareinstallation. I dag bruges betegnelsen dongle mest om en adapter til trådløst wideband. I forbindelse med Jabra-produkter er en dongle blot et andet ord for en USB Bluetooth-adapter.

DSP

Digital signalprocessor. Chip som digitalt optimerer tale eller musik. I headset bruges den som regel til at optimere taletransmission. Den vil for eksempel undertrykke ekkoer og en kunstig side-tone tilføjes (egen stemme kan høres og lyden er naturlig).

Duo

Headset med hovedtelefoner til begge ører, også kaldet binaural med tale-udgang til begge ører.

EHS

Grænseflade til elektronisk rørløft mellem bordtelefon og headset kan som minimum gøre følgende lettere: Overførsel af ringetone, accept og afslutning af samtale fra det trådløse headset.

Firmware

Basissoftware der er indlejret i enhedens hardware, for eksempel i et headset eller en basestation fra Jabra.

GAP

Generisk adgangsprofil (DECT GAP) er en overførselsprotokol for trådløse telefoner, som gør det muligt for mange forskellige fabrikater af DECT-enheder at kommunikere med hinanden. Trådløse telefoner fra forskellige producenter kan bruges i flæng ved en DECT-basestation, fordi de alle bruger samme transmissionsprotokol, og på den måde er kommunikation, fra enheder af flere producenter, mulig.

IntelliTone™

IntelliTone™ regulerer det gennemsnitlige lydniveau ned til 85 dB.

IntelliPower

Med Jabra Intellipower undgår du unødigt strømforbrug. Når headsettet ikke bruges dæmpes displayets lysstyrke automatisk og headsettet skifter til standby-tilstand. Omskiftende strømforsyninger har mindre strømforbrug, men har alligevel fuld ydelse.

IP

Internetprotokollen (IP) er en netværksprotokol, som er almindeligt brugt i computernetværk og er grundlaget for internettet.

Mono headset med hovedtelefoner til kun ét øre, også kaldet monaural.

Multifunktionsknap

Med bare én knap på headsettet kan opkald bekvemt besvares og afsluttes med fjernkontrol. Alt afhængigt af den respektive telefon kan også valg af tale, afvisning af opkald, genopkald og skift mellem to aktive telefonsamtaler kontrolleres. Den komfortable betjening med kun én hånd sørger for elementære funktioner, selv når man er væk fra arbejdsstedet.

MultiPoint

MultiPoint™ teknologi gør samtidig forbindelse mulig for flere Bluetooth® aktiverede enheder.

MSH

Kort rørløft af mikrofon – grænseflade; EHS-grænseflade.

Multiuse

Multiuse beskriver en særlig produktserie i Jabra produktporteføljen. Et Multiuse™-headset er i stand til samtidig forbindelse af flere (op til tre) telefonenheder.

Narrowband

Ved Narrowband forstås lyde i et snævert frekvensområde mellem 300 og 3400 Hz.

Støjdæmpning

Støjdæmpende mikrofoner til støjende kontormiljøer såsom call centre og åbne kontormiljøer.

Noise Blackout™

Dobbelt mikrofon som blokerer for omgivende støj, selv med et kort mikrofondesign, på grund af digital signalbehandling (DSP) - ideelt hvis man er på farten.

Filtrering af støj

Støjfiltrerende mikrofon til åbne kontormiljøer.

Omni-direktionel (Omni)

Standard mikrofon til rolige kontormiljøer som f.eks. enkeltmandskontorer eller hjemmearbejdspladser.

Parring

Parring etablerer en absolut og kodet forbindelse mellem to Bluetooth-enheder til en tovejskommunikation. Bluetooth enheder kan ikke kommunikere uden forudgående parring.

PC-Suite

En samling af computerprogrammer der tillader konfigureringen af Jabra-enheder, opdatering af firmware og kontrol af understøttede softphones med knapperne på headsettet. Jabra PC Suite indeholder også drivere til forskellige softphoneprogrammer, der er tilgængelige på markedet. www .jabra.com/pcsuite

PeakStop™

Teknologi der afskærer lyde/toner højere end 118 dB (.eks. fløjten/fax-toner).

Telefon

Bordtelefon der kan antage forskellige former; der skelnes mellem analog-, ISDN- og ip-telefoni. Modstykket er softphones (se nedenfor); disse eksisterer kun virtuelt som software og foregiver at være en rigtig bordtelefon.

PSTN

Offentligt telefonnet med omkobling – også offentligt telefonnetværk – er hele det offentligt forbundne telefonnetværk.

QD (Quick Disconnect)

Simpelt skift af kabler via stik med Quick Disconnect-kobling. Det åbner for nem til- og frakobling af headsettet.

Kontrol af fjernopkald (RCC)

Grænsefladen til kontrol af fjernopkald (RCC) mellem pc og trådløst headset eller headset med ledning vil som minimum lette: Overførsel af ringetoner, accept og afslutning af samtale, lydstyrkejustering, at slå lyden fra men også den automatiske statusudligning og den gensidige kontakt mellem headset og pc/laptop.

Fjern-løft af telefonrør (RHL)

Fjern-løft af telefonrør, standardiseret grænseflade til alle trådløse headset. Den mekaniske "bordtelefonmodtager" Jabra GN1000 kan sluttes til AUX-porten.

SafeTone

SafeTone er den parallelle integration af IntelliTone™ og PeakStop™ teknologi.

Softphone

Et softwareprogram til internettelefoni hvor man bruger computeren i stedet for specialiseret hardware. Brugergrænsefladen og den måde en softphone virker på er ofte baseret på almindelige telefoner. Det sker f.eks. ved at bruge en telefon med display og knapper, med hvilket brugeren kan taste nummeret. Som regel bruges en softphone i sammenhæng med et headset, som forbindes over lydkortet på computeren eller gennem en USB-forbindelse.

TCO 07

TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) certificerer specielle, ergonomiske kontorprodukter, der beskytter ansattes helbred. TCO-kvalitetsstemplet er en standard godkendt over hele verden i it-industrien og som i nogen tid også er blevet tildelt headset (TCO 07).

Funktion til konferenceopkald

Med den integrerede konferencefunktion kan op til 4 headset (afhængigt af den konkrete model) blive registreret på én basestation og deltage i en samtale.

Berøringsfølsomt felt

Sensorfelt på headsettet der kan betjenes ved at føre en finger hen over feltet, f.eks. til regulering af lyden.

Berøringsfølsom skærm

En berøringsfølsom skærm eller sensorskærm er en input-enhed, gennem hvilken programafviklingen i en teknisk enhed kan kontrolleres direkte ved at berøre områder på skærmen. Den tekniske konvertering af inputtet er usynlig for brugeren og på denne måde opnås indtrykket af umiddelbar kontrol over computeren med "en fingerspids".

UC

Unified Communications. En kombination af forskellige kommunikationsmedier i en fælles brugergrænseflade.

Ultra støjdæmpning

Ultra støjdæmpende mikrofoner til ekstremt støjende kontormiljøer såsom call centre og åbne kontormiljøer.

USB

Universal Serial Bus. International standardiseret grænseflade som bruger et forbindelsesstik, der altid er det samme. Det egner sig perfekt til tilslutning af perifert computerudstyr med en medium til høj dataoverførselshastighed (f. eks. pc, mus, tastatur, printer, headset).

USB Bluetooth-adapter

Kaldes også sommetider en dongle. En computer har brug for en Bluetooth-adapter, så den kan kommunikere med andre Bluetooth-enheder. Visse bordcomputere og de fleste nye laptops har en integreret Bluetooth-adapter. Men der er også computere, der har behov for en ekstern Bluetooth-adapter. Med Bluetooth kan flere enheder kommunikere gennem bare én adapter med en computer.

VoiP

IP-telefoni. Tale transmitteres ikke gennem almindelige telefonlinjer (analog eller ISDN - linjeorienteret transmission), men er pakke-orienteret. Transmissionen sker f.eks. gennem ethernet/internet (LAN eller WLAN).

Wideband

(Bredbåndslyd) En lydteknologi der bruges i telefonfremstilling. Wideband udvider frekvensområdet (150-6800 Hz) på lydsignaler, der overføres gennem telefonforbindelser. Det giver højere kvalitet i taletransmissionen. Frekvensområdet for den menneskelige stemme ligger mellem 80 og 14000 Hz. Med den almindelige Narrowband-teknologi begrænses lydfrekvenser til området mellem 300 og 3400 Hz.