Baggrund

Jabra er en global virksomhed, som overholder strenge miljømæssige bestemmelser med hensyn til bortskaffelse af elektronisk affald. Spørgsmålet om elektronisk affald har i mange år været et stort problem inden for det Europæiske Fællesskab (EF). EF har nu gennemført et lovforslag om håndtering af elektronisk affald (WEEE). Kravene er beskrevet i direktiv nr. 2002/96/EF og 2012/19/EU (også kaldet WEEE2) , og hvert medlemsland (og tilknyttede lande) er pålagt at implementere dette i national lovgivning.


Batteridirektivet 2006/66/EF, der regulerer indholdet af farlige stoffer i batterier og introducerer producentansvar for håndtering af batteriaffald, dækker over batterier.

Målsætning

Målsætningen ved EFs miljøpolitik er at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed og anvende naturlige ressourcer fornuftigt og rationelt. Det vigtigste ved denne politik, i forbindelse med Jabras produkter er separat indsamling. Separat indsamling sikrer, at WEEE og batterier modtager den rette behandling og genbruges, som de skal. Hermed støttes opnåelsen af det ønskede niveau af beskyttelse for menneskets sundhed og samfundets miljø.

I overensstemmelse med WEEE og Batteridirektivet

Som en ansvarlig leverandør af innovative og højkvalitetsprodukter, harJabra taget det nødvendige skridt for at leve op til krav fra WEEE og Batteridirektivet. Jabra (via GN Audio) eller dets leverandører har registreret sig som WEEE og batteriproducent og er medlem af organisationer for samlet håndtering af affald i EU og tilknyttede lande, i overensstemmelse med nationale love og bestemmelser.

Jabra og WEEE

Alle Jabra produkter skal anses som EEE (Electrical and Electronic Equipment - elektronisk materiale) og håndteres som WEEE.

WEEE produktmærkning – hvad du skal se efter

Jabra produkter/indpakning er mærket for at vise, at produkterne skal genbruges og indsamles separat fra andet affald og skrot. Du kan se et eksempel på WEEE-mærket nedenfor:

battery recycled

Siden 13. august 2005 har vi benyttet dette mærke (sommetider med en linje under mærket) på indpakningen og garantibeviset, der følger med Jabra-produkter. Afhængigt af produkttypen og størrelsen, kan du muligvis også finde dette mærke på produktet.


Sådan håndterer du WEEE

Når du er færdig med at benytte dit Jabra produkt, bedes du sørge for at aflevere produktet til genbrug, der hvor der indsamles WEEE i dit land eller til den butik/distributør, hvor du købte produktet. Dette vil sikre, at produktet håndteres og behandles korrekt, og at ingen skadelige materialer afgives til miljøet.


Batterier

Nogle Jabra produkter benytter batterier. Her er en kort oversigt over de batterityper, der findes i vores produkter:
- Jabra bordforstærkere og Bluetooth headset med udskiftelig batterier: Alkaline batterier (ikke genopladelige)
- Andre trådløse produkter: Litium-ion polymer batterier (genopladelige)

Hvad du skal se efter

Jabra batterier, der skal indsamles separat, har et særligt mærke for at vise, at batterierne skal indsamles og genbruges separat fra andet affald og skrot. Du kan se et eksempel på mærket nedenfor:

battery recycled

Du kan finde mærket på udskiftelige batterier og batteripakker, tilsigtet separat indsamling, der er importeret til EU efter den 26. september 2008.

Sådan håndterer du udtjente batterier

Når du er færdig med at benytte dit udskiftelige batteri, bedes du sørge for at aflevere batteriet til genbrug, hvor der indsamles batterier i dit land.

Hvis dit produkt benytter batterier, der ikke kan udskiftes, skal disse bevares i produktet og håndteres som WEEE.
Vind et Jabra Elite Sport