Ubesvarede opkald og en mangelfuld forbindelse er en trussel for kontoret. Handler går i vasken, detaljer misses, og hvad der ellers er en velfungerende kundeservice bliver ineffektiv. Jabra og YouGov har lavet en undersøgelse baseret på 11.906 kontoransatte og mobile medarbejdere og fandt en simpel, men effektiv løsning på disse problemer; den trådløse headset-bruger besvarer betydeligt flere opkald.

I en undersøgelse, foretaget af Jabra og YouGov, blev mobile medarbejdere i 12 lande, heriblandt Danmark, spurgt om deres kontormiljø og omkring, hvad de anser for værende de største udfordringer i forhold til deres arbejds-performance, effektivitet og jobtilfredshed. Desuden blev der spurgt ind til, hvilke værktøjer, der er mest værdifulde for dem.

Af alle de enheder, der påvirker kontormiljøet mest, svarede to tredjedele af respondenterne i undersøgelsen, at telefonihardwaren har en betydelig indflydelse på deres jobtilfredshed. Langt størstedelen, der bruger mere end en time om dagen på telefonen, gav udtryk for, at deres telefoniudstyr giver den optimale komfort, mobilitet og effektivitet. Headset gør en klar forskel for 7 ud af 10 kontoransatte, hvor de med deres ledningsheadset føler sig mere effektive. Dette tal stiger til hele 75 procent i Danmark med et trådløst headset, fordi der bliver besvaret flere opkald – og fri bevægelighed i forbindelse opgaveløsning øger effektiviteten.

63 procent af kontormedarbejdernes jobtilfredshed afhænger af, hvilken type telefon, der stilles til rådighed. Derudover øger det effektiviteten og job-performance med 62 procent ved brugen af et ledningsheadset, hvilket stiger til 75 procent med et trådløst headset. I den anden ende af skalaen bruger mere end halvdelen af ansatte et traditionelt håndsæt – og de giver udtryk for, at de føler sig mindre effektive i forbindelse med almindelige kontoropgaver og derfor potentielt kunne være mere effektive, hvis de har et headset til rådighed.

”Effektivitet og øget mobilitet er de nøglefordele, vi ser for brugere af trådløse headset”, siger Holger Reisinger, Jabra Vice President for Marketing, Produkter og Alliancer. Han fortsætter: ”Flere og flere ansatte multitasker ved at tage opkald, mens de anvender pc’en eller bevæger sig rundt på kontoret. Med et trådløst headset kan du øge din arbejdsradius, hvilket gør en medarbejder mere centreret om opgaven – og ikke telefonen. Jeg tror, at det faktum, at 75 procent fanger flere opkald med et trådløst headset taler for sig selv.”

Hvordan lever du op til morgendagens krav for arbejdsmiljøet?

Der er en generel enighed blandt respondenterne i alle 12 lande om, at de ønsker, at deres næste headset er trådløst – og at god lydkvalitet samt komfort er nøgleprioriteter. Dette afspejles også i efterspørgslen på trådløse headset i hele verden, hvor 57 procent af kontoransatte på globalt plan allerede har et trådløst headset – en løsning, der giver brugerne mulighed for at bevæge sig rundt på kontoret, eller måske endda besvare opkald på farten eller på vej til næste møde.

”De arbejdsgivere som imødekommer denne trend og styrker den nye generation af ansatte, vil højst sandsynligt høste fordelene ved den øgede produktivitet og større motivation blandt ansatte – en dynamisk og engageret styrke for deres forretning, der samtidig får fuldt udbytte af den ansattes potentiale lige såvel som forretningens”, siger Holger Reisinger.

Ting som folk gør, når de taler i telefon

Undersøgelsen viste ligeledes nogle ting, som folk gør, når de taler i telefon. Langt størstedelen af de adspurgte søger efter ting på computeren, men at tegne kruseduller, gestikulere med hænderne og gøre et stop ved printeren, var ligeledes meget populært. Det bekræfter bare behovet for mobilt udstyr, ligesom en stor del udfører arbejdsopgaver mere end 2,5 meter væk fra deres arbejdsstation.   

  

I November 2012 udførte Jabra, der er verdensleder inden for udvikling, produktion og markedsføring af en bred portefølje af håndfri kommunikationsløsninger, og det internationale analysebureau, YouGov, en global undersøgelse blandt 11.906 kontoransatte og mobile medarbejdere i alderen 18-69 år i landene Danmark, Rusland, Storbrittanien, USA, Holland, Italien, Japan, Frankrig, Tyskland, Kina, Australien, Brasilien. Undersøgelsesformålet var at kortlægge de reelle og perceptuelle forskelle og attituder til headset-brug på kontoret og arbejdsrelaterede problemer i disse lande.[No text in field]